Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5640/0004:299), esančio Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Tintelių k., plotas – 0,5002 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parengtas pagal NŽT prie ŽŪM Kretingos rajono skyriaus vedėjo 2018 m. balandžio 11 d. Nr. 14VĮ-226-(14.14.2.) įsakymu „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo organizatorius: Reda Elvikytė.

Projekto tikslai ir uždaviniai: žemės sklype (kadastro Nr. 5640/0004:0299), Tintelių k., Kretingos r. sav., suformuoti ūkininko sodybos ūkį, parinkti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkinko sodybos ribas, ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, kurioje galima statyba, nustatant kitos paskirties statinių ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Projekto rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, į./k. 300975770; adresas: Gegužės g.1, Klaipėda, projekto autorius Edmundas Petrauskas (kval. paž. Nr. 2R-KP-283, 2009-04-24).

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2018-05-30 iki 2018-06-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-47109.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt; Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai, Tel.: (8 46) 454544; (8 647) 17411, bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2018-06-13 09:00 UAB "Kartografiniai projektai", Dariaus ir Girėno g. 7 Gargždai. Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 454544.