Vyks žemės dangos ir žemės naudojimo statistinis tyrimas

Europos Komisijos (EK) statistikos tarnyba (EUROSTATAS), siekdama surinkti informacijos apie žemės dangos būklę, žemės naudojimą ir pokyčius Europos Sąjungoje (ES), rengia 2018 m. LUCAS projektą. Tyrimas bus atliekamas iki 2018 m. spalio mėn.

EUROSTATAS maloniai prašo visų žemės savininkų, žemės ūkio bendrovių ir atsakingų valdžios institucijų bendradarbiauti, ypač suteikiant prieigą prie žemės sklypų ir leidimą paimti dirvožemio mėginių, jei reikia.

Tyrimą atliekantiems specialistams yra duoti aiškūs nurodymai pažymėti žemėlapyje ir nufotografuoti parinktą teritoriją stengiantis niekam netrukdyti ir nepridaryti jokios žalos, įskaitant bet kokius tyrimo vietoje augančius pasėlius.

Lietuvoje bus tiriamos 2817 vietos. Tyrimus atliks SI A Vides eksperti. Tiriamos vietos gali būti bet kokios (laukai su pasėliais, ganyklos, miškai, apstatytos teritorijos, transporto tinklai ir t.t. Ekspertus domina žemės danga ir žemės naudojimas, drėkinimo sistemos valdymas bei statiniai konkrečioje vietoje.

Be to, vienoje iš 248 vietų bus paimamas dirvožemio paviršiaus mėginys. Jis bus ištirtas laboratorijoje ir naudojamas vertinant aplinkos veiksnius, naujinant Europos dirvožemio žemėlapius, tvirtinant dirvožemio modelius ir nustatant organinės anglies kiekį dirvožemyje (organinė anglis yra svarbus klimato kaitos veiksnys).

Šešiolika vietų bus paimamas dar vienas dirvožemio mėginys, pagal kurį bus analizuojama dirvožemio biologinė įvairovė.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog surinkti duomenys bus naudojami tik statistikos Europos mastu tikslais. Asmenų ar nuosavybės informacija nebus pateikiama. 2018 m. LUCAS tyrimo metu gauti duomenys nebus naudojami kontroliuojant žemės ūkio dotacijas, neštam netinka.

Jei norėsite gauti dirvožemio analizės rezultatų kopiją, informuokite tyrimą atlikusį ekspertą ir pateikite visą kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. p. adresą).

Daugiau apie LUCAS sužinosite apsilankę projektui skirtame tinklalapyje adresu

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview arba susisiekę su Eurostato darbuotoja p. Alessandra Palmieri, tel. +352 4301 31776, el. p. alessandra [dot] palmieri [at] ec [dot] europa [dot] eu.