Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5604/0001:0477) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5604/0001:0477) Kadagynų k., Kretingos rajone. Plotas 0,7333 ha.

Planavimo tikslai: žemės sklypo kadastro Nr.5604/0001:0477, adresas Kadagynų k. 4A, Kretingos r. sav. dalyje, suformuoti ūkininko sodybos ūkį.

Planavimo uždaviniai: 1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba); 2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai; 3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: Lina Lubytė - Drakšienė, adresas korespondencijai I. Kanto g. 36-1, Klaipėda LT92237.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda LT92237, el. paštas: projektavimas28 [at] gmail [dot] com. Projekto vadovas – Sandra Kazlauskienė.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. gegužės 25 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g. 36-1 LT92237, tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-47443.