Parengti vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Projekto pavadinimas : Vieno buto gyvenamojo namo, Šventosios g. 11, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., rekonstravimo projektas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, skirti gyventi vienai šeimai. ( STR 1.01.03:2017 statinių klasifikavimas).

Statybos vieta: Liepų g. 1A, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r, (k.nr. 5647/0002:83).

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Statinio kategorija: neypatingas.

Statytojas: Saulius Bauža (tel. 8670-47221).

Projekto rengėjas - J. Karbauskaitės projektavimo įmonė (Savanorių g. 27, Kretinga).

AD projekto vadovas – Juzefa Karbauskaitė, e. pašt. juzefak [at] gmail [dot] com, tel. 8 682 32729.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima J. Karbauskaitės projektavimo įmonėje, Savanorių g. 27, Kretinga, tel. 8,682-32729, laikas 8-16 val. arba el. pašt. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt

Pasiūlymus ir pageidavimus siųsti iki 2018-05-28 J. Karbauskaitės projektavimo įmonei elektroniniu paštu arba Savanorių g. 27, Kretinga

Viešas susirinkimas vyks 2018-05-28, 17:30 val. J. Karbauskaitės projektavimo įmonė, Savanorių g. 27, Kretingos m.

 Projektiniai pasiūlymai