Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

Informuojame, kad yra pradėtos teikti Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliems asmenims (SRPA), kurių tikslas – atsižvelgiant į individualius aklo asmens poreikius atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius asmens savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Į kompleksines SRPA turi teisę aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis.

 

Kompleksines SRPA teiks VšĮ „Vilties žiedas“ (adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas) iki 2018 m. gruodžio 15 d.

Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

 

Pažymime, kad:

1. Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų.

2. Visos kompleksinės SRPA, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai.

3. Su akluoju asmeniu viso SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas).

4. Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam bus teikiama (individualiai ar grupėse po 4–10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymas, medicinos psichologo pagalba, profesinis konsultavimo ir orientavimo.

5. Kompleksinių SRPA bus teikiamos akliesiems pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

 

Pageidaujančius gauti kompleksines socialines reabilitacijos paslaugas akliesiems kviečiame susisiekti su VšĮ „Vilties žiedas“ socialiniu darbuotoju telefonu (8 37) 34 5564 arba kreiptis elektroniniu paštu info [at] viltiesziedas [dot] lt

 

Informacinį leidinį apie kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas rasite ČIA.

 

 

 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.