Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0003:0650) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos rajone. Plotas 0.8940 ha.

Planavimo tikslai: žemės sklypo kadastro (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos r. sav. dalyje, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo (kadastro Nr.5660/0003:650), adresas Kvecių k., Kretingos r. sav., dalyje, suformuoti ūkininko sodybos ūkį, parinkti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritoriją, nustatant kitos (ūkio, šiltnamių, rekreacinės) paskirties statinių ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: Marius Kairys, adresas korespondencijai I. Kanto g.36-1, Klaipėda LT92237.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda LT92237, el. paštas: projektavimas28 [at] gmail [dot] com. Projekto vadovas – Sandra Kazlauskienė.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki 2018 m. gegužės 09 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g. 36-1 LT92237, tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-45094.