Parengti gamybinio pastato su buitinėmis patalpomis Vytauto g. 114A, Kretingos m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Numatomo statyti statinio adresas: Vytauto g. 114A, Kretinga

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0008:521.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Projektinių pasiūlymų autorius, projekto vadovas ir architektas : Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A409, išduotas nuo 2013 11 15).; (8 445) 78199, el. paštas info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt..

Statytojas: UAB „TEREKAS“, tel. 8 46 493322, adresas: Vytauto g.114A, Kretinga.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku (8.00 – 17.00) nuo 2018-04-24 iki 2018-05-09, tel. (8 (46) 493322.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, tel. (8 (46) 493322, el.paštu info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose, 2018-05-09 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai