Parengti laidojimo namų Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai

Numatomo rekonstruoti statinio adresas: Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5604/0009:255 Darbėnų k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos, Laidojimo paslaugų statinių statybos.

Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.4. paslaugų paskirties pastatai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Artūras Juška, tel. 8 606 57745, adresas: Gluosnių g. 1, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas: Andrius Žilius, kvalifikacijos atestato Nr. 34849, išduotas 2015-07-15, tel.(8 46) 454544, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: inžinierė Laura Barsytė, tel.: (8 46) 454544, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-04-18 iki 2018-05-04, tel.: (8 46) 493 322.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el.paštu info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Viešas susirinkimas įvyks: Gegužės g. 1, Klaipėda, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-05-04 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai