Skelbiamas konkursas į Vydmantų seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Vydmantų seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 12 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; būti gerai susipažinusiam ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, darbo saugą, gamtos apsaugą, socialinę paramą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės Tarybos sprendimus, savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos nuostatus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 17 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel. (8 445) 510 19.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.