Galima susipažinti su gamybinio pastato paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatus projektiniais pasiūlymais

Gamybinio pastato (unikalus Nr. 5694-7003-1040) paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatus – sandėlius ir pastato – katilinės, Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., Lino g. 13, projektiniai pasiūlymai

Numatomo projektuoti statinio adresas: Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., Lino g. 13.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5640/0001:264.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo – sandėliai (7.9. pagal STR 1.01.03:2017) ir gamybos, pramonės paskirties pastatai – katilinė (7.8. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: UAB „Pajūrio medis“, tel. 8-612-73518, adresas: Lino g. 13, Kūlupėnų k., Kretingos r..

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, (8 46) 493322, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Rimgaudas Laužikas, tel. (846) 493 322, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-03-20 iki 2018-04-09. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Gegužės g. 1, Klaipėda, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-04-09 17:10 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai