Pradedamas rengti žemės sklypų Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:403; 5660/0003:421; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T2-419, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Bronius Žilinskas, Laukų g. 12, Kretingos m.

Planavimo pagrindas: Broniaus Žilinsko prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A1-213 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti suformuotų žemės sklypų Nr. 9, 10, 11, 12 ribas bei plotus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. balandžio 3 d.

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A1- 213 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“