Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengti žemės sklypo kad. Nr. Nr. 5670/0006:211, esantis Durpyno g. 9, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., plotas - 1,9332 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parengtas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėjo 2018-01-16 įsakymą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. 14VĮ-23-(14.14.2.)).

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo organizatorius: Aurimas Tamošaitis.

Projekto tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0006:211), adresas Durpyno g. 9, Kiauleikių k., Kretingos r. sav., dalyje, parinkti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, sandėliavimo) paskirties statinių ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Projekto rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, į./k. 300975770; adresas: Gegužės g.1, Klaipėda, projekto autorius Edmundas Petrauskas (kval. Paž. Nr. 2R-KP-283, 2009-04-24).

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2018-03-01 iki 2018-03-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-44307.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB "Kartografiniai projektai", Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2018-03-16 11:00 UAB "Kartografiniai projektai", Vytauto g. 17, IIa., Kretinga. Telefonas pasiteiravimui:8 46 493322.