Rengiamas žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Edmundas Petrauskas, S. Daukanto g. 35C, Kretingos m.

Planavimo pagrindas: Edmundo Petrausko prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. A1-128 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: sujungti kitos paskirties žemės sklypus (kadastro Nr. 5657/0002:661), Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.; (kadastro Nr. 5657/0002:659), Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.; (kadastro Nr. 5657/0002:660), Giminių g. 6, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.; (kadastro Nr. 5657/0002:658), Giminių g. 4, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.; (kadastro Nr. 5657/0002:662), Giminių g. 2, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., į vieną žemės sklypą ir naujai padalinti, nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei, esant būtinumui, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. kovo 12 d.

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. A1- 128 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“