Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindama projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ sukūrė Pertvarkos viešinimo 15 sekundžių trukmės filmukus:

 

„Globa ir įvaikinimas“

 

„Neigiamų nuostatų dėl vaikų, gyvenančių globos namuose, keitimas“

 

„Institucinės globos pertvarka Lietuvoje“

 

„Diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su proto ir (ar) psichikos negalia, mažinimas“

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija