Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

  • žemės sklypo kadastro Nr. 5670/0004:0863, esantis Vydmantų, Kretingos r. sav., sklypo plotas 1,7450 ha.
     

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): suformuoti ūkininko sodybos ūkį, parinkti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, sandėliavimo ir t.t.) paskirties statinių ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: Irena Marmienė.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ZPDRIS.

 

Įsakymo projektas