Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

  • žemės sklypo kadastro Nr. 5660/0003:0650, esančio Kvecių k., Kretingos r. sav. sklypo plotas 0,8940 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: Marius Kairys.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ZPDRIS.

 

Įsakymo projektas