Rengiamas žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje, detaliojo plano koregavimas

Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamas žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje, detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315, koregavimas (toliau – Detalus planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-56-17-410.

Planavimo iniciatoriai – Uždaroji akcinė bendrovė "Terekas". Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektė Aušra Šimkuvienė, kontaktinis asmuo architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas [dot] bielskus [at] geometra [dot] lt.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info [at] geometra [dot] lt, architektė Aušra Šimkuvienė (0068), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas [dot] bielskus [at] geometra [dot] lt.

Planuojamos teritorijos dislokacija - Vytauto g. 114A, Kretinga: kadastro Nr. 5634/0008:521.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo, kadastro Nr. 5634/0008:521, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti papildomą naudojimo būdą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) bei teritorijos reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-588 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-01-22 iki 2018-02-05 internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt, Kretingos miesto seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga, Kretingos rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-17-410) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

 

Brėžinys