Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

  Darbotvarkė
2018 m. sausio 16 d. 15.00 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos ataskaitos.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos programos.