Galima susipažinti su sandėlio Sodžiaus g. 52, Kretingsodžio k., Kretingos sen., statybos projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Sodžiaus g. 52, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5660/0003:523.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti; (7.9. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, II a., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: UAB „Ineksa“, tel. 8-612 – 63429, adresas: Sodžiaus g. 50, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, projektuotojas Aleksas Bedalis, kvalifikacijos atestato Nr. 1732, išduotas 2013-07-12.

Projekto vadovas: Edmundas Petrauskas, magistro diplomo Nr. 003470, išduotas 2016-06-16, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-01-10 iki 2018-01-25. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-01-26 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai