2018 metai

2018 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-14 „Dėl žemės sklypo Dvaro g. 13, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-15 „Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 37, Kartenos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-16 „Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 31, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. sausio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-23 „Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 75, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-43 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Žemaitės g. 17, Salantų m., Kretingos r. sav., rengimo“

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.