2018 metai

2018 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-4 „Dėl Ketingos rajono savivaldybės kalbos tvarkytojo 2018 m. veiklos plano“

2018 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-14 „Dėl žemės sklypo Dvaro g. 13, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-15 „Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 37, Kartenos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-16 „Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 31, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. sausio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-23 „Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 75, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kompleksinių (planinių)  civilinės saugos būklės patikrinimų 2018 m. plano tvirtinimo“

2018 m. sausio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-43 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Žemaitės g. 17, Salantų m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. sausio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių tvirtinimo“

2018 m. sausio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-57 „Dėl žemės sklypo Žemaičių g. 14, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-73 „Dėl daugiabučio namo, esančio Atžalyno g. 7, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“

2018 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-77 „Dėl paramos maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018 m. vasario 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-93 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5640/0002:0102) Vargučio g. 3,  Asteikių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., pagrindinės žemės naudojimo būdo keitimo“

2018 m. vasario 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-94 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2018 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-101 „Dėl gripo epidemijos pradžios paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

2018 m. vasario 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-104 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2018 m. vasario 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A1-532 „Dėl vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų tvarkaraščio tvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-109 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0006:0110) Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-110 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:1091) Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-111 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Gargždai - Kretinga, kelias Nr. 216 (20,963 - 22,665 km),  rengimo“

2018 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-112 „Dėl žemės sklypo Panevėžio g. 19, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-127 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2018 m. vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-128 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2018 m. vasario 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-138 „Dėl bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisijos sudarymo

2018 m. kovo 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-160 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5664/0001:282), A. Jucio g. 2A, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-161 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

2018 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-162 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui įgyvendinti“

2018 m. kovo 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-170 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0003:412) Voveraičių k., Kretingos sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. kovo 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-172 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:715) Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. kovo 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-176 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti  Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“

Taisyklės

Taisyklių 1 priedas

Taisyklių 2 priedas

Taisyklių 3 priedas

Taisyklių 4 priedas

2018 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-177 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-178 „Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams įgyvendinti“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-179 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Krekenavos g. 30, Kretingos m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-180 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-181 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto Parko g., Kretingos m., rengimo“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-182 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:186) Panevėžio g. 26, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. kovo 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-183 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

2018 m. kovo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-196 „Dėl daugiabučio namo, esančio Klaipėdos g. 84, Ketinga, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-197 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimo sąrašo ir grafiko tvirtinimo“

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-198 „Dėl lėšų skyrimo 2018 m. valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvendinti“

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-199 „Dėl lėšų skyrimo 2018 m. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai įgyvendinti“

2018 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-200 „Dėl lėšų skyrimo 2018 m. kultūrinės veiklos programai įgyvendinti“

2018 m. kovo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-204 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo“

2018 m. kovo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-205 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. kovo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-206 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

2018 m. kovo 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-212 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:288), Rotušės a. 6A, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. kovo 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-213 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2018 m. kovo 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-214 „Dėl dalies žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:624) Vytauto g. 118, Kretingos m., Kretingos r. sav.,  naudojimo būdo keitimo“

2018 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-217 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:217), Vytauto g. 18, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-221 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos programos 2018 m. priemonėms įgyvendinti“

2018 m. kovo 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-236 „Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

2018 m. kovo 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-237 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:546) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. kovo 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-243 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Klaipėdos g. 44, Kretingos m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. kovo 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-244 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:213) Palangos g. 68, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. kovo 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-245 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0006:156) Dvaro g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-248 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Žemaitės al. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-251 „Dėl žemės sklypo Kranto g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-252 „Dėl žemės sklypo Neringos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. balandžio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-265 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui įgyvendinti“

2018 m. balandžio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-272 „Dėl žemės sklypo J. Pabrėžos g. 85E, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. balandžio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-281 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

2018 m. balandžio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-282 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:277) J. Pabrėžos g. 19, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo N. A1-939 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“

2018 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

2018 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-291 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto Savanorių g., Kretingos m., rengimo“

2018 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-292 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto Klaipėdos g., Kretingos m., rengimo“

2018 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-299 „Dėl detaliojo plano koregavimo planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

2018 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-300 „Dėl 2017–2018 metų šildymo sezono pabaigos“

2018 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-307 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0008:366; 5634/0008:367; 5634/0008:368) Vytauto g. 145, 147, 149, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. balandžio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-310 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:521) Vytauto g. 114A, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. balandžio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-312 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0009:127), Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. balandžio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-313 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0002:58) Žuvėdrų g. 21, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r., 0,4328 ha dalies naudojimo būdo keitimo“

2018 m. balandžio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-314 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0004:464) Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. balandžio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-327 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0006:53) Žemaitės al. 9, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. balandžio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A1-532 „Dėl vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų tvarkaraščio tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

2018 m. balandžio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-346 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto J. Jablonskio g., Kretingos m., rengimo“

2018 m. balandžio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-347 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5664/0001:121) Dariaus ir Girėno g. 18, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. balandžio 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-352 „Dėl žemės sklypo Žalgirio g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2018 m. balandžio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-354 „Dėl lėšų skyrimo“

2018 m. balandžio 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-358 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 163A, Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2018 m. balandžio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-363 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui  įgyvendinti“

2018 m. balandžio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-367 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Šiaulių g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. gegužės 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-388 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 43, Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2018 m. gegužės 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-392 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A1-713 „Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

2018 m. gegužės 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-424 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:417) Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. gegužės 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-425 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Palangos Juzės g. 25, Salantų m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. gegužės 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-431 „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“

 Priedas

2018 m. gegužės 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-445 „Dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje“

2018 m. gegužės 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-448 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:679) F. Janušio g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. gegužės 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-449 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“

2018 m. gegužės 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-463 „Dėl žemės sklypo Transporto g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. gegužės 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-480 „Dėl žemės sklypų Taikos g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. gegužės 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-490 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

2018 m. birželio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-499 „Dėl žemės sklypo J. Šimkaus g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. birželio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-511 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:13) Tiekėjų g. 41, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. birželio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-549 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašo tvirtinimo“

2018 m. birželio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-553 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo“

2018 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-564 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. A1-314 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“ pakeitimo“

2018 m. birželio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-569 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje“

2018 m. birželio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-574 „Dėl detaliojo plano koregavimo planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

2018 m. birželio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-576 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0006:298) Tvenkinio g. 20, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018 m. liepos 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-601 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0002:67; 5634/0002:65; 5634/0002:63) Šlaito g. 7, Šlaito g. 9, Šlaito g. 11, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. liepos 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-602 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Transporto g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav., rengimo“

2018 m. liepos 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-614 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:334) Kretingos g. 7, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2018 m. liepos 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-621 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ 

2018 m. liepos 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-622 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ 

2018 m. liepos 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-636 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 29, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. rugpjūčio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-658 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:441) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

2018 m. rugpjūčio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-659 „Dėl žemės sklypo Transporto g. 29, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

2018 m. rugpjūčio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-661 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

2018 m. rugpjūčio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-662 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

2018 m. rugpjūčio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-665 „Dėl daugiabučio namo, esančio M. Valančiaus g. 24A, Salantai, Salantų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą
LibreOffice.