Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: Topolių g. 30, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5654/0003:468.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Alma Paulauskienė, tel. 8-671-37968 , adresas: Topolių g. 30-2, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, projektuotojas Juozas Atas, diplomo Nr. 852852, išduotas 1973-03-03.

Projekto vadovas: Edmundas Petrauskas, magistro diplomo Nr. 003470, išduotas 2016-06-16, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-12-29 iki 2018-01-16. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-01-17 17:10 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai