Skelbiamas parengto ūkinio pastato statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto ūkinio pastato (unik. Nr. 5698-9005-1024) rekonstravimo į vieno buto gyvenamąjį namą, adresu Kretingos r. Sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Miško g. 9A, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos r. Sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Miško g. 9A, kadastrinis Nr.: 5660/0007:44; sklypo plotas 0,1192 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: vieno buto (6.1.) gyvenamasis namas, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Projekto vadovas Mindaugas Dainius, tel. 8-620-87911, el.paštas: info [at] baltijosprojektai [dot] lt

Statytojas: Audronė Rulienė, g. 75-1, Kretingos r. Sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Miško g. 9A. Tel.: 8-657-90770.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” biuro patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, darbo laiku nuo 2017-12-28 iki 2018-01-18. Tel.: 8-620 87911, el.paštas info [at] baltijosprojektai [dot] lt

Viešas susirinkimas įvyks 2018-01-18, 17.00 val. UAB „Baltijos regiono projektai“ patalpose, adresu Malūno g. 1F, Palangoje.

 Projektiniai pasiūlymai

 Vizualizacija