Skirtos lėšos Neįgaliųjų reabilitacijos projektams įgyvendinti

2018 metais neįgaliųjų reabilitacijos projektams finansuoti bus skirti 64855 eurai, t. y. 1055 eurais daugiau nei 2017-aisiais. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, kuriais siekiama gerinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kretingos rajonas šiems projektams vykdyti 2018 metais gaus 54046 eurus valstybės lėšų, Kretingos rajono savivaldybė iš savo biudžeto planuoja skirti 10809 eurus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A1-846 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei jos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarytos Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, kurios darbe stebėtojo teisėmis dalyvavo ir Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai, siūlymu, finansinę paramą nuspręsta skirti 5 visuomeninėms organizacijoms: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kretingos viltis“ nuspręsta skirti 15917 Eur, Kretingos rajono neįgaliųjų draugijai – 13355 Eur, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui – 11937 Eur, VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrui – 11846 Eur, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kretingos skyriui – 11800 Eur. Organizacijų projektai buvo vertinami pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus vertinimo kriterijus.

Neįgalieji, jų šeimų nariai turės galimybę dalyvauti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose. Jiems bus sudaromos galimybės organizuojamose veiklose lavinti ir panaudoti savo kūrybinius, meninius gebėjimus.

 

2017 m. gruodžio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1071 „Dėl 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo tvirtinimo“