Parengtas žemės sklypo Vytauto g. 18, Kretingoje, detaliojo plano koregavimas

Parengtas žemės sklypo Vytauto g. 18, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-421, koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vytauto g. 18, Kretingos mieste. Plotas - 0,0503 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29a, Kretinga.

Detaliojo plano iniciatorius: Egidijus Stasiulaitis (įgaliotas asmuo Valdas Janulis).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „A405“, Bijūnų g. 8, Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-24 d. Nr. A1-706.

Planavimo tikslai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, koreguoti Teritorijos Vytauto g. 18, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-421, sprendinius, nekeičiant žemės sklypo (kad. Nr. 5634/0008:217), pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-12-19 iki 2018-01-05 imtinai internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt, rengėjo bendrovės UAB ,,A405,, patalpose , esančiose Bijūnų g. 8 Klaipėdoje, tel. 8 (46) 380998, el. paštas info [at] a405 [dot] lt., teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-56-17-516.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-01-05), planavimo organizatoriui ir rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt .

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti įstatymo nustatyta tvarka.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai gali pranešti į el. paštą info [at] a405 [dot] lt savo adresą, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta nebeatitinka nurodytosios turto registravimo dokumentuose.

 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys