Parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas ir priimtas sprendimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315 koregavimas.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymas Nr. A1-442 "Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo", Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-30 įsakymas Nr. A1-588 "Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo", planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygos, teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: UAB „Terekas“, Vytauto g. 114, Kretingos m.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 24A, LT-91235 Klaipėda. Informaciją apie projektą teikia Mindaugas Bielskus, tel. 8 699 88716, el.p. Mindaugas [dot] bielskus [at] geometra [dot] lt

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vytauto g. 114, Kretingos m., kadastro Nr. 5634/0008:521. Plotas – 2,2951ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo, kadastro Nr. 5634/0008:521, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti papildomą naudojimo būdą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) bei teritorijos reglamentus.

SPAV atrankos atlikimo tikslai:

  • nustatyti, ar plano įgyvendinimas gali daryti reikšmingas neigiamas pasekmes aplinkai;
  • nustatyti, ar strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra privalomas šiam detaliajam planui;
  • numatyti neigiamų pasekmių prevencijos ir išvengimo priemones.

Priimtas sprendimas: vadovaujantis LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo V skyriaus nuostatomis bei SPAV subjektų išvadomis dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento, informuojame, kad žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315 koregavimas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas (2017-11-30 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1- 1014).

Susipažinti su SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“-„Teritorijų planavimas ir statyba“ 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento prašome teikti planavimo organizatoriui ir / ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį.

 

SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma

Žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315 koregavimo SPAV atrankos dokumentų byla