Parengti vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Kūrėjų g. 6, Lazdininkų k., projektiniai pasiūlymai

Projekto pavadinimas: vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Kūrėjų g. 6, Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., statybos projektas.

Statybos vieta: Kretingos r. sav., Darbėnų sen.,. Lazdininkų k., Kūrėjų g. 6, sklypo kadastrinis Nr. 5604/0004:385; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Užsakovas (statytojas): Laimonas Mileška.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinių paskirtys: gyvenamoji / vieno buto gyvenamasis pastatas; negyvenamoji / pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Statinių kategorijos: vieno buto gyvenamasis pastatas - neypatingas statinys; pagalbinio ūkio paskirties pastatas - neypatingas statinys.

Projekinius pasiūlymus rengėjas: UAB „Archidomus“; adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10 -229, LT-92221 Klaipėda; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus [dot] lt [at] gmail [dot] com

Projekto vadovas: Vaidas Mikalauskas; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus [dot] lt [at] gmail [dot] com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pareikšti pastabas ar pasiūlymus galima nuo 2017 m. lapkričio mėn. 17 d. iki 2017 m. gruodžio mėn. 04 d. darbo dienomis nuo 8.oo val. iki 12.oo val. ir nuo 12.45 val. iki 17.oo val. UAB „Archidomus“ patalpose Vilhelmo Berbomo g. 10 - 229, Klaipėdoje.

Pasiūlymų teikimo būdas: pasiūlymus galima teikti raštu aukščiau nurodytu adresu Vilhelmo Berbomo g. 10 -229, LT-92221 Klaipėda, arba el. paštu: archidomus [dot] lt [at] gmail [dot] com

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: viešasis susirinkimas numatomas 2017 m. gruodžio mėn. 04 d. 17 val. 00 min. tuo pačiu aukščiau nurodytu adresu Vilhelmo Berbomo g. 10 -229, LT-92221 Klaipėda.

 

Projektiniai pasiūlymai