Skelbimas apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės porekiams projektą Kretingos rajono savivaldybėje

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybėje nuo 2017-10-24 pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (dviračių takui greta magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga (ruožui nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) įrengti projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracija (Savanorių g. 29A, Kretingos m., LT- 97111 Kretinga, el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, teirautis Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos – vyr. architektės Redos Kasnauskės, tel. nr. (8 445) 510 31, el. p. reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt. arba vyr. specialistės Kristinos Žiaušienės, tel. nr. (8 445) 545 03, el. p. kristina [dot] ziausiene [at] kretinga [dot] lt).

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Geometra“ (Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, adresas internete www.geometra.lt, teirautis projektų vadovės Ivetos Apanavičienės, mob. tel. 8-657-52447, faks. (8 37) 313337, el. paštas iveta [dot] projektai [at] geometra [dot] lt).

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1P-18-(1.17E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (dviračių takui greta magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga (ruožui nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) įrengti) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyrelyje „Teisinė informacija“ ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos Nr. ZPVP-20081).

Projekto teritorija: Kretingos rajono Kretingsodžio, Kvecių kaimuose (Rūdaičių kadastro vietovėje), Vydmantų kaime (Vydmantų kadastro vietovėje), esanti apie 111,34 ha ploto teritorija pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1P-18-(1.17E.).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-162 ,,Dėl Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako tiesimo specialiojo plano tvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir/ar dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti dviračių takui valstybinės žemės sklypą ar sklypus, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimo susiję veiksmai atliekami automatizuotai per ŽPDRIS adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-20081.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką taip pat skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.