Pakartotinis informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: Laisvės g. 66, Kretingos m.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5634/0007:862.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: rekreacinės teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Projektinių pasiūlymų autorius ir projekto vadovas: Andrius Žilius, atestato Nr.:34849, išduotas, 2015-07-15; (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.; projektinių pasiūlymų architektas: Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A409, išduotas nuo 2013 11 15).

Statytojas: Regina Girdžiūnienė Aušros g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., tel. 8 684 70 924.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, Kretinga., UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-10-27 iki 2017-11-10. Tel.: (8 445) 78199.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt. Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, Kretinga. (biuro patalpose), 2017-11-13, 17:10 val.

 Projektiniai pasiūlymai