Galima susipažinti su pastato Birutės g. 5, Kretinga, statybos projektiniais pasiūlymais

Parengti vieno buto gyvenamojo namo griovimo ir dviejų butų gyvenamojo namo su prekybinėmis patalpomis, suformuojant tris naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus Birutės g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Birutės g. 5, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0008:615 Kretingos m. k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Joana Viličkienė, tel. 8 673 06284, adresas: Norvegija.

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Rimgaudas Laužikas, tel. (8 46) 493 322, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-10-13 iki 2017-10-26. Tel.: (8 46) 493 322.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Gegužės g. 1, Klaipėda, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2017-10-27 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai