Galima susipažinti su prekybos paskirties pastato, Tvenkinio g. 2A, Kretinga, statybos projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Tvenkinio g. 2A, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0006:112.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (8.3. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Tomas Šakauskas, tel. 8-608-13994, adresas: Danės g. 3, Ėgliškių k., Kretingos r.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas: Edmundas Petrauskas, magistro diplomo Nr. 003470, išduotas 2016-06-16, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (846) 493 322, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-09-13 iki 2017-10-03. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Gegužės g. 1, Klaipėda, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2017-10-03 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai