Skelbiamas konkursas 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Kretingos rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Organizacija projekte gali planuoti teikti paslaugas pagal vieną ar kelias veiklos sritis.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 redakcija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija).

Projektų paraiškos teikiamos Kretingos rajono savivaldybės administracijai Savanorių g. 29A (111 kab.), Kretinga, iki 2017 m. spalio 15 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.). Informacija teikiama telefonais (8 445) 76 172, (8 445) 51 273.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų pakeitimai

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai


Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus informacija