Informacija apie projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą su visuomene

Informuojame apie statinio: „Poilsio paskirties pastato Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Nausodžio k., Dvaro g. 8, projektinis pasiūlymas.“ objekto adresas: Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Nausodžio k., Dvaro g. 8, kuriam vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.

1. Statinio statybvietės adresas : Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Nausodžio k., Dvaro g. 8, žemės sklypo kad. 5601/0005:210 Baublių k.v.

2. Projektuojamo statinio paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017, p. 7.3 yra negyvenamosios: poilsio paskirties pastatas

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: info [at] pprojektai [dot] lt, projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

4. Statytojas: Raimondas Slivskis. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.: +370 46 216071, įg.asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt;

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: darbo dienomis iki 2017-09-21 imtinai nuo 8.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.: +37046216071.

6. Pasiūlymų teikimas: Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 05 d. iki rugsėjo mėn. 21 d. dienomis imtinai, iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT92122 Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks: 2017-09-22 d. 17:30 val. : Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Nausodžio k., Dvaro g. 8 (planuojamo statyti statinio žemės sklype)

 Projektiniai pasiūlymai