Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:217) Vytauto g. 18, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-421, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Egidijus Stasiulaitis, Kuosų g. 20-33, Klaipėdos m.

Planavimo pagrindas: Egidijaus Stasiulaičio prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-706 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo Vytauto g. 18, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-421, koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 5634/0008:217), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei nustatyti teritorijos reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki 2017 m. rugsėjo 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“-„Teritorijų planavimas ir statyba“.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 7 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-706 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.