Galima susipažinti su prekybos paskirties pastato, Tvenkinio g. 2A, Kretinga, statybos projektiniais pasiūlymais

Galima susipažinti su prekybos paskirties pastato (parduotuvės) su administracinėmis patalpomis, Tvenkinio g. 2A, Kretingos m., statybos projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Tvenkinio g. 2A, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0006:112.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (8.3. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Tomas Šakauskas, tel. 8-608-13994, adresas: Danės g. 3, Ėgliškių k., Kretingos r.

Projektinių pasiūlymų autorius ir projekto vadovas: Edmundas Petrauskas, magistro diplomo Nr. 003470, išduotas 2016-06-16, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (846) 493 322, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-08-21 iki 2017-09-04. Tel. (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Gegužės g. 1, Klaipėda, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2017-09-04 17:00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai