Parengtas detalusis planas

Parengtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas (Toliau – Detalusis planas).

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Antano Maksvyčio 2017 m. vasario 24 d. prašymas. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A1-189 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. 8 445 53141, 8 445 51031, 8 455 54503. El. paštas savivaldybė@kretinga.lt, www.kretinga.lt.

Detaliojo plano iniciatorius – Antanas Maksvytis, Malūno g. 6, LT-97156 Kretinga, Tel. 8 675 64576

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info [at] geometra [dot] lt, architektas Vaidas Navackas (A1701), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas [dot] bielskus [at] geometra [dot] lt.

Detaliojo planavimo tikslai: Nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:1087), Malūno g. 6, Kretingos m., naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2017-07-31 iki 2017-08-16 galima Kretingos miesto seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga, Kretingos rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2017-08-07 iki 2017-08-16 galima Kretingos miesto seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga, Kretingos rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano viešasis svarstymas vyks 2017-08-17 11.00 val. Kretingos rajono savivaldybės patalpose Savanorių g. 29A, LT-97108 Kretinga.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-17-186 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.