Jau galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

 

Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kviečiami jau dabar teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Pasak Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, skiriama parama siekiama padėti nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, pasiruošti mokyklai, nuimant nuo jų pečių dalį finansinės naštos.

Kretingos rajono savivaldybės administracija jau pateikė paraišką Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, joje nurodydama, kad šiemet mokinių, kuriems reikalinga parama mokinio reikmenims įsigyti turėtų būti 800, o lėšų poreikis šioms išlaidoms – 45 tūkst. 600 eurų.

Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 57 eurų parama vienam mokiniui per kalendorinius metus, o paramos mokinio reikmėms prašymai priimami iki spalio 5 d.

Nemokamą maitinimą šių metų pirmąjį pusmetį gavo 844 mokiniai už 101 tūkst. 924 eurus, prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje.

„Kaip ir kasmet, nuo liepos 1 dienos mažas pajamas gaunančios šeimos gali kreiptis dėl šios paramos, jei šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 153 eurai. Išimtiniais, tarybos nustatytais, atvejais paramą gali gauti šeima, kurios pajamos yra didesnės nei minėta suma: jei šeimoje atsitiko nelaimė, jei šeimos narys serga rimta liga, jei auga neįgalus vaikas, kai tėvai turi nustatytą nedarbingumo lygį, kai šeima yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą ar šeima yra daugiavaikė. Tokiais atvejais pajamos vienam asmeniui per mėnesį neturi viršyti 204 eurų“, – pažymėjo V. Domarkas.

Šiais mokslo metais, kaip ir praėjusiais, Kretingos rajono socialinės rizikos šeimose augantys vaikai, kurių materialinė padėtis labai sunki, galės gauti ir nemokamus pusryčius. Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus bei seniūnijų specialistai, prieš priimant tokį sprendimą, patikrins bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, surašys buities tyrimo aktą, o paramos teikimo komisija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, siūlymus dėl pusryčių skyrimo pateiks Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjui.

Prašymų dėl socialinės paramos pateikimo tvarka nuo praėjusių metų nesikeitė – gyventojai pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio). Skaičiuojamos tos pajamos, kurios susijusios su darbo santykiais, taip pat socialinės išmokos ir kitos. Vaikų gaunamos pajamos į šį skaičių neįskaičiuojamos. Papildomos informacijos galima teirautis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriuje, tel. (8 445) 51 301.

Praėjusiais metais Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nemokamas maitinimas buvo skirtas 869 mokiniams už 185 tūkst. 612 eurų. Socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti gavo 763 mokiniai, tam panaudota 43 tūkst. 491 euras.

 

Informacinių technologijų skyrius