Vietos bendruomenes netrukus pasieks vėjo jėgainių statytojo parama

Liepos 17 dieną Kretingos rajono savivaldybėje vykusiame posėdyje paskirstyta Darbėnų seniūnijoje vėjo elektrinių jėgainių parką eksploatuojančios UAB „Sūdėnų vėjo elektra“ parama, teikiama paramos sutarties pagrindu vietos bendruomenėms.

Paramos paskirstymo komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo Kretingos rajono Senosios Įpilties bendruomenės atstovas Edvardas Stalmokas, Darbėnų seniūnijos seniūnas Alvydas Poškys, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Ringytė, gautos lėšos paskirstytos jau ketvirtąjį kartą.

Pagal ilgalaikės paramos sutartį, kurią Kretingos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Sūdėnų vėjo elektra“ pasirašė 2015 metais, paramą, kurios dydis lygus 0,32 Eur už 1 mWh vėjų elektrinių jėgainių parke pagamintos ir parduotos elektros energijos, bendrovė moka už kiekvieną metų pusmetį. Lėšos pervedamos Kretingos rajono savivaldybei ir jas galima panaudoti tik pagal tikslinę paskirtį – Senosios Įpilties ir Sūdėnų kaimuose įgyvendinamiems aplinkosaugos ir socialiniams projektams, bendruomenių reikmėms.

Atsižvelgiant į Laukžemės ir Senosios Įpilties kaimų bendruomenių prašymus, komisijos nariai, pritarus ir įmonės „Sūdėnų vėjo elektra“ direktoriui Tadui Navickui, priėmė sprendimą 2 tūkst. Eur skirti Senosios Įpilties kaimo piliakalnių aplinkos tvarkymui prisidedant prie gražios Senosios Įpilties kaimų bendruomenės valdybos iniciatyvos ir įgyvendinamo projekto „Įpilties piliakalnių istorija – gyva, kol ją prisiminsime“, šiemet minint piliakalnių metus. 1 tūkst. 200 Eur nuspręsta skirti Laukžemės kaimo bendruomenės rugpjūčio 12 dieną rengiamos tradicinės Žolinių šventės, kuri kasmet sukviečia vis daugiau žiūrovų ir svečių iš aplinkinių miestelių bei rajonų, koncertinei programai, scenos, garso ir apšvietimo įrangos nuomai apmokėti.

Administracijos direktorius V. Domarkas susitikime pažymėjo, kad šventes organizuoti puiku ir jų bendruomenėms reikia, tačiau racionaliau paramos lėšas skirti tokiems projektams, kurie tenkintų ilgalaikius visų bendruomenės narių poreikius, todėl išsakytiems siūlymams – 1 tūkst. 200 Eur skirti autobusų laukimo paviljonui Sūdėnų kaime įrengti ir 2 tūkst. 500 Eur – Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriui, kompiuterinei technikai atnaujinti – pritarė visi pasitarime dalyvavę komisijos nariai.

Lėšos paskirstytos iš 2017 metų pirmąjį pusmetį UAB „Sūdėnų vėjo elektra“ suteiktos paramos dalies ir nepanaudoto praėjusių metų likučio.

 

Informacinių technologijų skyrius