Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas

22,07 m2 ploto negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos konkurso sąlygos

1. Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222, Savanorių g. 29A, Kretinga, išnuomoja administracinei veiklai Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 22,07 m2 ploto negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 56/1900 pastatas plane pažymėtas 1B4p, patalpa plane pažymėta simboliu II-1, plotas – 17,70 m2, su 4,37 m2 ploto bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis simboliais II-31, II-41, registro Nr. 44/101856, unikalus Nr. 4400-0150-4305:8198). Pradinis nuomojamų patalpų 1 m2 nuompinigių dydis – 4,00 Eur per mėnesį.

2. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3. Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Turto nuomos terminas – 10 metų laikotarpiui.

5. Prašymus dalyvauti konkurse reikia pateikti nuo 2017 m. liepos 13 d. iki 19 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29 A, Kretinga, 111 kab., tel. nr. (8 445) 75 606).

6. Pradinį įnašą, lygų nustatytam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT804010041800002334, esančią AB DnB banke.

7. Išnuomojamą turtą galima apžiūrėti 2017 m. liepos 10 d. nuo 800 iki 900 val., atsakingas asmuo – Nijolė Vaičienė, tel. nr. (8 445) 75 606.

8. Komisijos posėdis įvyks 2017 m. liepos 20 d. 900 val. Savanorių g. 29A, Kretingoje, 311 kab.