Balandis

T1-143 Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Darbėnų seniūnijoje

T1-144 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2016 metų ataskaitos

Priedas

T1-145 Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2016 metų ataskaitos

Priedas

T1-146 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

T1-147 Dėl turto perdavimo

T1-148 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2016 metų ataskaitos

Priedas

T1-149 Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2016 metų ataskaitos

Priedas

T1-150 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-151 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

T1-152 Dėl projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimo

T1-153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo

Priedas

T1-154 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2016 metų ataskaitos

Priedas

T1-155 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai

Priedai

T1-156 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos seniūnijoje

Priedai

T1-157 Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-158 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-445 „Dėl priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-159 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-160 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo

T1-161 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.

T1-162 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo

Priedai

T1-163 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

T1-164 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-165 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

T1-166 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo

T1-167 Dėl Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo

Priedas

T1-168 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

T1-169 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo

T1-170 Dėl projekto „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ įgyvendinimo

T1-171 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-172 Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo

 T1-173 Dėl Rasos Stonkuvienės skyrimo Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktore (patikslintas)

T1-174 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 T1-175 Dėl gatvės pavadinimo Salantų miesto seniūnijoje suteikimo ir A. Jucio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedai

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.