Dėl adresų pakeitimo Kalgraužių k., Darbėnų sen., Kretingos r.

Informuojame, kad vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr.1062 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“ bei atsižvelgdamas į VĮ Registrų centro Adresų registro departamento 2016-11-14 raštą Nr. (1.1.30)s-6994: LR Adresų registre įregistravus Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių duomenų ir teritorijų ribų pakeitimus, Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymu numatoma keisti šiuos adresus: Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 1, Kalgraužių k. 2, Kalgraužių k. 3, Kalgraužių k. 4, Kalgraužių k. 6, Kalgraužių k. 7, Klagraužių k. 8, Kalgraužių k. 9, Kalgraužių k. 10, Kalgraužių k. 11.

 

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 1 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 1.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 2 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 2.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 3 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 3.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 4 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 4.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 6 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 6.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 7 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 7.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 8 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 8.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 9 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 9.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 10 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 10.

Adresas Kretingos r., Darbėnų sen., Kalgraužių k. 11 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų sen., Aušrakaimio k. 11.

 

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

 

PRIDEDAMA. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymo projektas, įsakymo priedas ir grafinė dalis.

Iškilus neaiškumams prašome kreiptis į Darbėnų seniūnijos pavaduotoją Bernadetą Litvinienę, tel. (8 445) 56 333 arba e.p. bernadeta [dot] litviniene [at] kretinga [dot] lt