Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Informacija apie „Poilsio namo su gyvenamosiomis patalpomis Kalgraužių k. 14A, Darbėnų sen., Kretingos r. sav. statybos projekto projektinius pasiūlymus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą ir svarstymą su visuomene“.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kalgraužių k. 14A, Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: Nr. 4400-3096-3485

Žemės sklypo paskirtis, naudojimo būdas, naudojimo pobūdis: Negyvenamieji pastatai, Poilsio paskirties pastatai 7.13
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio namas su gyvenamosiomis patalpomis (pagal STR 1.01.03:2017 -7.13.grupės pastatas).

Projektinius pasiūlymus parengė: Egidijus Monstavičius (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 043972). Tel. 8 64707217, el. paštas info [at] namailt [dot] lt

Statytojas: Vytautas Duonėla tel. 8 68384226, gyv. Senojo Turgaus g. 8, Palanga.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Klaipėdos Universiteto verslo inkubatorius, Universiteto al. 19, 3 aukštas - 303 kab., biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-03-06 iki 2017-04-19. Tel. 8 64707217, atvykimo laiką patikslinus telefonu.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Klaipėdos Universiteto verslo inkubatorius, Universiteto al. 19, 3 aukštas - 303 kab, el. paštas. info [at] namailt [dot] lt

Viešas susirinkimas įvyks: Klaipėdos Universiteto verslo inkubatorius, Universiteto al. 19, 3 aukštas - 303 kab., 2017-04-20 17:30 val.

Projektiniai pasiūlymai