Informacija apie detaliojo plano koregavimą

Informacija apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-106 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2013 m. gruodžio 18 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) 41.1 punktu, informuojame, kad pradedamas rengti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-106 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.

Planavimo pagrindas: UAB „Prie klevo“ 2017 m. kovo 21 d. prašymas. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-282 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 5634/0008:288), Rotušės a. 6A, Kretingos m., papildomą naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. 8 445 53141, 8 445 51031, 8 445 54503. Faks. 8 445 52448. El. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Prie klevo“, Rotušės a. 6A, LT-97140 Kretinga, Tel. 8 675 64576.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, planavimo darbų programa galima nuo 2017 m. balandžio 3 d. iki 2017 m. balandžio 17 d. Planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretinga, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ – „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu Planavimo organizatoriui iki 2017 m. balandžio 17 d.

Pasiūlymų dėl Detaliojo plano keitimo teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė pasiūlymus gali teikti Planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. El. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo laiką ir vietą visuomenė bus informuota papildomai.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-282 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.