Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Informacija apie „Dviejų butų gyvenamojo namo statybos, esamų pastatų griovimo Kretingos m., Žemaičių g. 22, statybos projekto projektinius pasiūlymus, informuoti visuomenę apie visuomenėj svarbaus statinio numatomą projektavimą ir svarstymą su visuomene“.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos m., Žemaičių g. 22.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: Nr. 5634/0008:488 Kretingos m. k.v.

Žemės sklypo paskirtis, naudojimo būdas, naudojimo pobūdis: kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Dviejų butų gyvenamasis namas (pagal STR 1.01.03:2017 - 6.2 grupės pastatas).

Projektinius pasiūlymus parengė: Darius Gimžauskas (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2016-05-23 d. Nr. 711100). Tel. 8 630 88180, el. paštas. dsgs888 [at] gmail [dot] com

Statytojas: Petras Paulauskas, tel. 8 656 66316, gyv. Kretinga, S. Daukanto g. 27.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Pabrėžos g. 58, Kretinga, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-03-29 iki 2017-04-11. Tel. 8 630 88180, atvykimo laiką patikslinus telefonu.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Pabrėžos g. 58, Kretinga. Tel. 8 630 88180, el. paštas. dsgs888 [at] gmail [dot] com

Viešas susirinkimas įvyks: Pabrėžos g. 58, Kretinga (biuro patalpose), 2017-04-12 17:30 val.

Projektiniai pasiūlymai