Paskelbtas 2014–2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2-asis kvietimas teikti paraiškas

2014–2020 m.Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas. Paskutinė paraiškų teikimo diena – š. m. gegužės 31 d. 12 val.

Šio kvietimo metu bus paskirstyta 21,8 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Prie projekto įgyvendinimo pareiškėjai ir partneriai privalo prisidėti 15 proc. projekto vertės.

Programa apima šiuos Lietuvos ir Latvijos regionus: Kuržemė, Latgalė, Žemgalė, Klaipėda, Telšiai, Šiauliai, Panevėžys, Utena, Kaunas.

Projekto pareiškėjai gali būti vietos valdžios institucijos, biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kt.

Antrojo kvietimo metu galima teikti paraiškas pagal šiuos programos prioritetus:

  1. Tvari ir švari aplinka per bendradarbiavimą.
  2. Parama darbo jėgos mobilumui ir įdarbinimui.
  3. Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritoriniam vystymuisi.
  4. Gyvenimo kokybės gerinimas per efektyvias viešąsias paslaugas ir administravimą.

 

Projektus planuojama įvertinti iki 2017 m. lapkričio mėnesio.

 

PROGRAMOS TERITORIJA

 

Daugiau informacijos – www.latlit.eu