Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie UAB „Nuta“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – „Panaudotos alyvos perdirbimas“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą.

PŪV užsakovas – UAB „Nuta“, Konstitucijos pr. 21 C, Quadrum North, LT-08130 Vilnius, tel. 8 603 0 84 43, faks.-.

2. PŪV PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilniaus m., tel. 8 5 234 18 80, faks. 8 5 205 05 07.

3. PŪV pavadinimas – panaudotos alyvos perdirbimas.

4. PŪV vieta – Kretingos r. sav., Kretingos m., Kretingos m. sen., Briedžio g. 2A ir 6.

5. PAV subjektai, atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyrius, Kretingos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).

6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima darbo dienomis, darbo valandomis, t. y. pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val. (penktadieniais 8.00-15.45), pietūs 12.00-12.45 val. Kretingos miesto seniūnijoje Vilniaus g. 8, Kretinga, tel. 8 445 7 90 28, faks.-, ir Justiniškių g. 12, Vilnius, tel. 8 699 0 36 20, taip pat žr. tinklalapį: www.avcon.lt, iki numatyto viešo susirinkimo.

7. Viešas susirinkimas įvyks su Kretingos miesto seniūnijos seniūnu suderintoje vietoje Savanorių g. 29A, Kretingoje (Kretingos r. sav. administracinio pastato posėdžių salėje) balandžio 11 d. 17.00.

8. Pasiūlymus (raštu, el. paštu ir kt.) dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos iki viešo susirinkimo galima teikti UAB „AV Consulting“ (P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. 8 5 234 18 80, el. p. info [at] avcon [dot] lt).

9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.