Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Birželio 13 d. 15 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
 
Komiteto pirmininkas – Alvydas Jonaitis.
1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. balandžio 21 d. audito ataskaitos „Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio“ ir audito išvados.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. gegužės 23 d. ribotos apimties audito ataskaitos „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Kūno kultūros ir sporto 2016 m. programai – savivaldybės sporto klubų veiklos paramai – finansuoti, panaudojimo teisėtumo“.
3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. birželio 5 d. audito ataskaitos „Įstaigų pajamų pervedimas į Savivaldybės biudžetą“.
4. Einamieji klausimai.