Kviečiamas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Kovo 22 d. 14 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkė Augenija Juknevičienė.
1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų metinių veiklos ir finansinių ataskaitų.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms nustatytų 2016 m. siektinų veiklos rodiklių įvykdymo vertinimo.
3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo.
4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų siektinų veiklos užduočių nustatymo 2017 m.
5. Dėl 2017 m. išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui Kretingos rajono savivaldybės viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms nustatymo.