Parengtas žemės sklypo P.Bizausko g.18, Kretingos mieste, detaliojo plano koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypas P. Bizausko g.18, (kad. Nr.5634/0007:276), Kretingos mieste. Plotas – 0.1563 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g.29a, Kretinga. tel. 8 445 53141, el. paštas – savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: Rasa Rusytė, Justinas Laukys, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info [at] pprojektai [dot] lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-04 įsakymas Nr. AV-977.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2000-03-16 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-29 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies, Kretingos miesto Bendrojo plano sprendinių, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-02-27 iki 2017-03-10 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-56-16-474) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-03-10), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Planas