Pageidaujantiems išsinuomoti ir nuomojantiems socialinį bustą – privaloma deklaruoti turtą

Informuojame, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Savivaldybės sudarytus Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, bei Savivaldybės socialinio būsto nuomininkai kasmet iki gegužės 1 d. gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2017 m. šeimų ir asmenų pajamos, gaunamos kaip socialinė parama (vienkartinė išmoka) arba tikslinės paskirties pajamos – slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas – nebus vertinamos, nustatant teisę į paramą būstui išsinuomoti ar įsigyti, tačiau nustatyta pareiga asmenims, gaunantiems tikslinės paskirties pajamas, kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 d. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui su deklaracija pateikti užpildytą socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą, jame nurodant gautas tikslines pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 str. 1 d., neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.

Nuo š. m. sausio 1 d. socialinio būsto nuomininkai nepraras teisės į socialinio būsto nuomą, kai jų turtas ir pajamos neviršys daugiau kaip 25 proc. paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto ribų (iki šiol buvo 20 proc.).