Bus keičiami adresai Darbėnų miestelyje, Vilties gatvėje

Informuojame, kad vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4 punktu, pastatams ir jų kompleksams suteikti numeriai nurodo jų vietą gatvėje ar gyvenamoje vietovėje.

Atkreipiame dėmesį, kad adresai Kretingos r. sav, Darbėnų mstl. Vilties g. 2, Vilties g. 3, Vilties g. 4, Vilties g. 5, Vilties g. 6, Vilties g. 7, Vilties g. 8, Vilties g. 9, Vilties g. 10, Vilties g. 11 pažeidžia numerių eilės didėjimo tvarką gatvėje, tai neatitinka Tvarkos aprašo 4 ir 7 punktų reikalavimų.

Vadovaudamiesi Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Tvarkos aprašo 38 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymu bus keičiami adresai: Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 2, Vilties g. 3, Vilties g. 4, Vilties g. 5, Vilties g. 6, Vilties g. 7, Vilties g. 8, Vilties g. 9, Vilties g. 10, Vilties g. 11.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 2 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 3.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 3 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 5.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 4 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 7.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 5 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 9.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 6 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 11.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 7 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 13.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 8 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 15.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 9 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 17.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 10 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 19.

Adresas Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 11 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Darbėnų mstl., Vilties g. 2.

 

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

 

Pridedama. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymo projektas, jo priedas ir grafinė dalis.