Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiūlymus

Informuojame apie statinio: „Prekybos pastato Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a.11, rekonstravimo projekto projektinis pasiūlymas“, objekto adresas: Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 11, kuriam vadovaujantis STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, kai visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir kuriam vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus bei pritarti projektiniams pasiūlymams.

1. Statinio statybvietės adresas : Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 11, žemės sklypo kad. 5604/0009:14 Darbėnų k.v.

2. Rekonstruojamo statinio paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017, p. 7.3 yra negyvenamosios paskirties pastatas: prekybos paskirties pastatas.

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: info [at] pprojektai [dot] lt, projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

4. Statytojas: UAB Prekybos namai „Vaiva“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.: +370 46 216071, įg. asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt;

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2017 m. sausio mėn. 24 d. iki 2017 vasario 6 d. imtinai nuo 8.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.: +370 46 216071.

6. 2017 m. sausio mėn. 24 d. iki 2017 vasario 6 d. iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT92122 Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks 2017-02-07 d. 17.00 val. Kretingos rajono savivaldybės patalpose: Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretingos m.

 

Projektiniai pasiūlymai